AAA - AYK - BKR - BZI Fon Devir Duyuruları Hk.
2015-10-06

AAA Hk.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 23.06.2015 tarih ve 16/783 sayılı toplantısında alınan karar ve 28.08.2015 Tarih 12233903-305.01.01-E.9342 sayılı yazısı ile yöneticisi olduğumuz,

Fon Kodu: AAA
ISIN Kod: TRYBZIM00018
(AAA) Asya Katılım Bankası A.Ş. A Tipi Akasya Karma Fonu’nun Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na Bağlı, Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu Unvanıyla, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.
Değişiklikler 05.10.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

AYK Hk.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 23.06.2015 tarih ve 16/783 sayılı toplantısında alınan karar ve 28.08.2015 Tarih 12233903-305.01.01-E.9342 sayılı yazısı ile yöneticisi olduğumuz,

Fon Kodu: AYK
ISIN Kod: TRYAYKB00012
(AYK)  Asya Katılım Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı, Kira Sertifikası Alt Fonu (Birinci Alt Fon)’nun Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na Bağlı, Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu Unvanıyla, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.
Değişiklikler 05.10.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

BKR Hk.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 23.06.2015 tarih ve 16/783 sayılı toplantısında alınan karar ve 28.08.2015 Tarih 12233903-305.01.01-E.9342 sayılı yazısı ile yöneticisi olduğumuz,

Fon Kodu: BKR
ISIN Kod: TRYBZIM00075
(BKR) Bizim Menkul Değeler A.Ş. Türkiye Finans B Tipi Kira Sertifikası Fonu’nun Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na Bağlı, Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu Unvanıyla, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.
Değişiklikler 05.10.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

BZI Hk.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 23.06.2015 tarih ve 16/783 sayılı toplantısında alınan karar ve 28.08.2015 Tarih 12233903-305.01.01-E.9342 sayılı yazısı ile yöneticisi olduğumuz,

Fon Kodu: BZI
ISIN Kod: TRYBZIM00034
(BZI)   Bizim Menkul Değeler A.Ş. A Tipi İnşaat Sektör Fonu’nun Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na Bağlı, Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Unvanıyla, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.
Değişiklikler 05.10.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

AAA - AYK - BKR - BZI Fon Devir Yazısı